netch: (Default)
[personal profile] netch
От знакомого:

=== cut here ===
Цілий день йде холівар щодо заборони ок, вк та інших рос-сервісів. От тільки ніде не бачив згадування про те, що скоро вас ці сервіси або заблокують, або ви вимушені будете надати свої персональні дані, підтверджені документально:
Президент подписал Указ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
Стаття 34, пункт д.
Так ото я не розумію - в чому справа? Тут навіть анонімайзери не допоможуть... Або вас блокує росмережа (бо повинна - і буде - виконувати указ), або ви надаєте документальні дані про себе. І ще невідомо, які саме дані повинні будете надати.
До речі, якщо хтось забув, частину месенджерів - Вчат, Блекбері, ще деякі - рашка вже заблокувала саме з причини відмови зберігати персональні дані в раісі. Телеграм на черзі. Gorky look з'їхав з ЖЖ саме через переїзд серверів в раісю.
Тож я таки не розумію - чого так "скіґліті"? Все одно ці мережі вам будуть недоступні. Я ж не думаю, що ви свої документи надасте раісі?
Повний текст указу тут: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf
P.S. Вимога проти анонімності стосується всіх інтернет-ресурсів - магазинів, пошти, тощо. Всюди, де є персональний акаунт, потрібно буде надати персональні дані.
=== end cut ===
(ссылко)

От меня - указ стоит почитать с точки зрения развития аналитических навыков. Потому что там такие суперходы, что ну его ой.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

netch: (Default)
netch

April 2019

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
2122 2324252627
282930    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Apr. 25th, 2019 01:50 am
Powered by Dreamwidth Studios